Không tìm thấy email Kích hoạt tài khoản

Không tìm thấy email kích hoạt của freeC

Khi không tìm thấy email kích hoạt tài khoản từ freeC, Nhà tuyển dụng vui lòng tham khảo hướng dẫn sau:

  1. Đăng nhập tài khoản: https://employer.freec.asia/

  2. Tại Ảnh đại diện góc bên phải, chọn Tên Nhà tuyển dụng

  1. Nhà tuyển dụng kiểm tra lại email đăng kí.

  • Email đăng kí SAI, Nhà tuyển dụng đăng kí lại tài khoản tại link https://employer.freec.asia/

  • Email đăng kí ĐÚNG, chọn Gửi lại mail, Nhà tuyển dụng kiểm tra email kích hoạt tài khoản trong email đăng kí (Hộp thư đến, Spam, Thư rác và Thư quảng cáo)

Lưu ý:

Trường hợp Nhà tuyển dụng đăng kí tài khoản với email đúng, nhưng không nhận bất kì email kích hoạt nào từ freeC, Nhà tuyển dụng gửi email cho freeC qua support@freec.asia từ email đăng kí tài khoản với nội dung sau:

  • Tiêu đề email: Hỗ trợ Kích hoạt tài khoản Nhà tuyển dụng

  • Email đăng kí:

  • Tên công ty:

  • Lí do: Không nhận được email kích hoạt tài freeC

Did this answer your question?
😞
😐
😁