Thiết Lập Lại Mật khẩu

Thiết lập lại mật khẩu

Bạn có thể thiết lập lại mật khẩu tại trang Đăng nhập

  1. Nhấp vào Quên mật khẩu?

  2. Nhập email liên kết với tài khoản của bạn, sau đó nhấp vào Cập nhật Mật khẩu

  3. freeC sẽ gửi đường liên thiếp lập mật khẩu về hộp mail đăng kí, Nhà tuyển dụng vui lòng kiểm tra Hộp thư dến, Spam, Thư rác, Thư Quảng cáo

Did this answer your question?
😞
😐
😁