Tạo nhầm tài khoản Người tìm việc

Tạo nhầm tài khoản ở trang Người tìm việc

Nếu email đã đăng kí tài khoản Người tìm việc, Nhà tuyển dụng sẽ không thể sử dụng email này để đăng kí/ đăng nhập tài khoản Nhà tuyển dụng.

Trường hợp này, Nhà tuyển dụng có thể:

  1. Sử dụng email khác để tạo tài khoản Nhà tuyển dụng mới

  2. Xóa tài khoản đăng kí nhầm, và dùng email này để đăng kí lại tài khoản Nhà tuyển dụng

    Để được hỗ trợ xóa tài khoản, Nhà tuyển dụng vui lòng gửi email về support@freec.asia bằng email đã đăng kí với nội dung sau

    • Tiêu đề email: Yêu cầu xóa tài khoản đăng kí nhầm Người tìm việc

    • Email đăng kí:

    • Tên công ty:

Did this answer your question?
😞
😐
😁