Chia sẻ Tin tuyển dụng

Chia sẻ Tin tuyển dụng để tiếp cận nhiều ứng viên tiềm năng

Đăng nhập tài khoản Nhà tuyển dụng: https://employer.freec.asia/

Lưu ý: Nhà tuyển dụng chỉ có thể chia sẻ tin tuyển dụng nếu tin đăng tuyển đó ở trạng thái Đang tuyển

Cách 1:

Tại Tin tuyển dụng muốn chia sẻ, chọn nút Chia sẻ

Cách 2:

Tại tin tuyển dụng muốn chia sẻ, giữ chuột ở Thao tác chọn Chia sẻ

Nhà tuyển dụng có thể chia sẻ tin tuyển dụng trên Facebook, Linkedin hoặc Sao chép liên kết để tiếp cận thêm nguồn ứng viên

Did this answer your question?
😞
😐
😁