Thời gian duyệt tin tuyển dụng là bao lâu?

Tin tuyển dụng sẽ được duyệt trong thời gian bao lâu?

Sau khi đăng tin, tin tuyển dụng sẽ được duyệt và phản hồi trong thời gian 1-2 ngày làm việc

Did this answer your question?
😞
😐
😁