freeC cung cấp những dịch vụ nào?

freeC cung cấp những dịch vụ nào?

freeC cung cấp 2 dịch vụ chính đến Nhà tuyển dụng, nhằm hỗ trợ Nhà tuyển dụng tìm kiếm các ứng viên tiềm năng

  1. Dịch vụ Đăng tin tuyển dụng

  • Chi phí: Miễn phí

  • Đăng tin tuyển dụng không giới hạn với Doanh nghiệp xác thực

  1. Dịch vụ Headhunting

  • Tiết kiệm hơn 40% thời gian tuyển dụng

  • Tiết kiệm 1/3 tổng chi phí tuyển dụng so với phương pháp truyền thống

  • Tăng gấp 2x ứng viên tiềm năng

    Vui lòng tìm hiểu thêm chi tiết về dịch vụ Headhunt tại link: https://employer.freec.asia/headhunt-service

Did this answer your question?
😞
😐
😁