Thay đổi địa chỉ Email đăng nhập

Thay đổi Email đăng nhập

freeC sẽ hỗ trợ Nhà tuyển dụng thay đổi email đăng nhập nếu có nhu cầu. Nhà tuyển dụng vui lòng gửi đến email support@freec.asia với nội dung sau:

Tiêu đề: Thay đổi email đăng nhập tài khoản

CC: Địa chỉ email đăng nhập hiện tại

- Thông tin tài khoản hiện tại:

  • Email đăng nhập hiện tại:

  • Họ và tên:

  • Số điện thoại:

  • Tên công ty:

- Lí do thay đổi email đăng nhập:

- Thông tin tài khoản mới:

  • Email đăng nhập mới:

  • Họ và tên (nếu có thay đổi):

  • Số điện thoại (nếu có thay đổi):

Để bảo mật thông tin tài khoản Nhà tuyển dụng, freeC sẽ xác thực thông tin. Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, freeC sẽ hỗ trợ Thay đổi địa chỉ Email đăng nhập và thông báo tài khoản liên quan.

Did this answer your question?
😞
😐
😁