THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Thỏa thuận sử dụng

TỔNG QUAN

Các điều khoản và điều kiện trong THỎA THUẬN SỬ DỤNG này là toàn bộ thỏa thuận giữa người dùng và Công ty TNHH Freecracy Việt Nam (sau đây gọi là freeC) liên quan đến việc sử dụng trang web freeC.asia (sau đây gọi là website freeC). Các điều khoản và điều kiện trong THỎA THUẬN SỬ DỤNG này sẽ được quản lý, giải thích và sẽ có hiệu lực theo quy định của pháp luật Việt Nam; Và sẽ thuộc thẩm quyền độc quyền của tòa án Việt Nam  freeC có quyền chỉnh sửa những điều khoản và điều kiện sử dụng mà không cần báo trước, vì vậy freeC khuyến cáo người dùng nên xem trang “Thoả Thuận Sử Dụng” mỗi lần truy cập platform. Việc bạn sử dụng platform đồng nghĩa rằng người dùng đồng ý các điều khoản và điều kiện trong THỎA THUẬN SỬ DỤNG này. Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email support@freec.asia.

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG

freeC tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng được sử dụng website freeC với mục đích tuyển dụng và tìm việc. Tuy nhiên, người dùng phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại website freeC nhằm đảm bảo tín đúng đắn của thông tin mặc khác vừa bảo vệ quyền lợi của cả người dùng và freeC.

  • Miễn phí đăng ký tại khoản tại website freeC: Người dùng được đăng ký tài khoản miễn phí trên website freeC nhưng đảm bảo việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tuân thủ các quy định hiện có trong vùng tương tác tại website freeC. Nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào, freeC có quền tạm ngưng tài khoản và tiến hành xem xét và xử lý.

  • Đăng ký tài khoản số lượng lớn và Tự động. Các tài khoản được đăng ký một cách tự động và/hoặc có hệ thống với số lượng lớn, theo toàn quyền đánh giá của freeC, được xem là vi phạm và sẽ áp dụng các xử lý vi phạm theo quy định tại THỎA THUẬN SỬ DỤNG này .

  • Hoạt động không đúng mục đích. Bất kỳ hành vi lạm dụng và/hoặc sử dụng website freeC sai lệch khỏi mục đích tuyển dụng hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm, theo toàn quyền đánh giá bởi freeC, sẽ có thể được xem là vi phạm và sẽ bị áp dụng các xử lý vi phạm theo quy định tại THỎA THUẬN SỬ DỤNG này.

  • Gây ảnh hưởng xấu người dùng khác. Khi sử dụng website freeC, người dùng cần cân nhắc cẩn thận các nội dung hiển thị trên trang hồ sơ cá nhân hoặc công ty hay các phản hồi, tương tác đối với người dùng khác. Nếu freeC nhận được phản ánh về bất kỳ hành vi nào gây ảnh hưởng xấu, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau đe dọa hay đưa ra các nội dung trống rỗng hoặc không có nghĩa và/hoặc không liên quan đến các nội dung tương tác hợp lý, gửi thư rác, sử dụng các hình thức lừa đảo nhằm lôi kéo sự chú ý hoặc nhằm mục đích tiếp thị thương mại,… làm ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng dịch vụ, cản trở khả năng tiếp cận thông tin cho người dùng khác, freeC có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo đối với người dùng bị báo cáo sai phạm để điều tra và xử lý theo quy định tại THỎA THUẬN SỬ DỤNG này.

  • Yêu cầu người tìm việc đóng tiền khi ứng tuyển. freeC không thu tiền của người dùng với tư cách người tìm việc. Việc nhà tuyển dụng thu tiền của người tham gia ứng tuyển hoàn toàn bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Người dùng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này. Trong một số trường hợp đặc thù mà người tham gia ứng tuyển được yêu cầu phải chi trả bất kỳ khoản chi phí hàng hóa/dịch vụ nào cho phía nhà tuyển dụng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phù hợp với quy định pháp luật (như chi phí làm thủ tục xuất nhập cảnh để đến làm việc tại một quốc gia khác, chi phí giấy phép lao động, chi phí đào tạo nghề…) để có thể được tuyển dụng và làm việc cho Nhà tuyển dụng đó thì thông tin về các chi phí này phải được công khai trong nội dung đăng tuyển.

  • Nếu freeC nhận được phản ánh hoặc phát hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm, freeC có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo đối với người dùng bị báo cáo hoặc phát hiện sai phạm để điều tra và xử lý theo quy định tại THỎA THUẬN SỬ DỤNG này.

  • Người dùng với tư cách là người tìm việc nếu được yêu cầu chi trả bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến việc bạn nộp hồ sơ ứng tuyển hoặc làm việc cho phía người dùng với tư cách là Nhà tuyển dụng, Người dùng với tư cách là người tìm việc phải cân nhắc và thận trọng trước khi quyết định chi trả. freeC sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro hay tổn thất dưới bất kỳ hình thức nào mà người dùng có thể gánh chịu khi đưa ra các quyết định liên quan đến việc tương tác với người dùng khác, kể cả trong trường hợp ứng tuyển thông qua hoặc không thông qua website freeC.

  • Thông báo hành vi vi phạm. Nếu người dùng phát hiện bất kỳ hành vi của bất kỳ người dùng nào khác không phù hợp các quy định tại tại THỎA THUẬN SỬ DỤNG này, người dùng có thể thông báo cho freeC để xem xét thông qua email support@freeC.asia.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân thu thập được từ người dùng được tuân theo Quy Định Bảo Mật của freeC.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả thông tin bao gồm nhưng không giới hạn như dữ liệu, văn bản, phần mềm, video, hình ảnh, âm thanh trên website freeC, được bảo hộ bởi luật pháp Việt nam và quốc tế về bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, sáng chế hoặc các quyền độc quyền khác. Trong một số trường hợp cần thiết, thông tin trên website freeC sẽ được phép sử dụng bởi một bên khác khi có có sự đồng ý trước của freeC bằng văn bản về việc sử dụng này. Ngoài ra, các trường hợp còn lại sẽ không được phép sử dụng thông tin trên website freeC để hiển thị, sửa đổi hoặc sử dụng với bất kỳ hình thức nào khác.

CHẤM DỨT

Tại bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo cho người dùng, freeC cũng có thể chấm dứt một phần hay tất cả Dịch vụ hoặc hạn chế sử dụng toàn bộ hay một phần Dịch vụ với lý do, người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của THỎA THUẬN SỬ DỤNG này; hoặc nếu freeC tự quyết định và phán quyết rằng việc chấm dứt sử dụng Dịch vụ của Người dùng là cần thiết vì lý do an ninh hoặc vì lý do duy trì sự hoạt động liên tục của Dịch vụ; hoặc việc người dùng hoặc trang web từ tổ chức của người dùng đó không vì các mục đích kinh doanh hợp pháp, hoặc việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật quốc tế; hoặc nếu freeC nhận được thông tin rằng Dịch vụ hoặc việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) có thể xâm phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào.

KẾT NỐI VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

Website freeC có thể chứa đựng những kết nối (links) tới các trang web hay các tài nguyên web khác trên toàn thế giới (www). freeC không kiểm soát những trang web và tài nguyên đó, nên với việc sử dụng website freeC người dùng thừa nhận và đồng ý rằng freeC không có trách nhiệm đối với sự hiện hữu của trang web và tài nguyên đó, không xác nhận hay không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác có trên các trang web hay tài nguyên đó.

TRÁCH NHIỆM

Loại trừ hoặc giới hạn tất cả tránh nhiệm pháp lý của freeC, áp dụng cho website freeC, nhân sự thuộc freeC ở mọi cấp bậc, các cộng tác viên, hoặc những người cấp phép với mọi sự cố, thiệt hại đến bất kỳ các nhân, tổ chức hoặc bất kỳ lý do sai phạm hoặc hành vi phạm pháp Với việc sử dụng website freeC, đồng nghĩa rằng người dùng đồng ý và thừa nhận về việc freeC không chịu trách nhiệm phát lý với mọi hành vi vi phạm của bất kỳ đối tượng nào dùng hoặc không dùng website freeC. Nếu người phản đối điều khoản này, biện phát duy nhất là người dùng sẽ không sử dụng website freeC nữa.

ĐẢM BẢO

Dịch vụ, bao gồm tất cả nội dung, phần mềm, các chức năng, tài liệu và thông tin sẵn có hoặc truy cập được thông qua dịch vụ, được cung cấp với “tình trạng hiện có”. Trong phạm vi cho phép của luật pháp, freeC không bảo đảm hay cam kết, dưới bất kỳ hình thức nào, đối với nội dung của dịch vụ hoặc các tài liệu, thông tin và các chức năng có khả năng truy cập bằng phần mềm được đề cập bên trên hoặc được truy cập thông qua dịch vụ, đối với bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ hoặc liên kết siêu văn bản tới các bên thứ ba hoặc bất kỳ vi phạm an ninh liên quan tới việc truyền các thông tin nhạy cảm thông qua dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào được kết nối. freeC khước từ mọi sự bảo đảm, một cách rõ ràng hay ngầm định, bao gồm nhưng không giới hạn việc không vi phạm, khả năng bán và sự phù hợp với một mục đích cụ thể. freeC không có trách nhiệm đối với việc xoá bỏ bất kỳ tệp dữ liệu, tài liệu đi kèm, thông tin, nội dung hoặc bất kỳ hậu quả nào khác phát sinh từ việc quyết định hủy bỏ dịch vụ hoặc chấm dứt thoả thuận này của người sử dụng.

QUYỀN PHỦ NHẬN

Trên website freeC, freeC đưa ra nhiều liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm. Các liên kết được liệt kê tự động dựa trên tên miền và / hoặc các từ khoá được sử dụng trong công cụ tìm kiếm trên trang của chúng tôi và / hoặc các tiêu chí khác. Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào về bất kỳ nội dung nào trên trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết. freeC không kiểm soát và xác nhận các trang web của bên thứ ba được hiển thị trên trang website freeC. Việc sử dụng website freeC, đồng nghĩa rằng người dùng đồng ý freeC không chịu trách nhiệm về tính sẵn có hoặc nội dung hiển thị và các thông tin liên quan trên các trang web đó. Website freeC được cung cấp “như hiện tại”. freeC không đảm bảo các tính năng trên website freeC không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. freeC có quyền quyền đình chỉ website freeC mà không cần thông báo trước đến người dùng khi cần sửa chữa, bảo trì hoặc vì các lý do kỹ thuật khác. freeC không đảm bảo rằng website freeC sẽ hoạt động hoàn toàn hoặc một phần trên bất kỳ thiết bị hay phần mềm cụ thể nào, đồng thời, freeC không đảm bảo rằng website freeC không có virus hoặc bất cứ thứ gì khác có thể gây ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng website freeC của người dùng.

Did this answer your question?
😞
😐
😁