Tạo tài khoản

Nhà tuyển dụng dễ dàng tạo tài khoản trên freeC theo hướng dẫn sau

Nhà tuyển dụng cần lưu ý 2 điều sau đây trước khi tạo tài khoản trên freeC.asia:

 • Mỗi email đăng kí không được trùng với bất kỳ email của bất kỳ tài khoản nào trên freeC (bao gồm Người tìm việc và Nhà tuyển dụng)

 • Mỗi công ty/doanh nghiệp/chi nhánh công ty đã tạo một tài khoản NTD và đã Xác Thực Doanh Nghiệp sẽ được freeC xác nhận là Tài khoản NTD chính (Tài Khoản Công Ty), các tài khoản NTD khác cùng công ty/doanh nghiệp/chi nhánh công ty sẽ tồn tại dưới hình thức tài khoản Nhà tuyển dụng thành viên (Tài Khoản Thành Viên) được Tài Khoản Công Ty thêm vào.

Các bước Tạo tài khoản Nhà tuyển dụng

 1. Truy cập vào đường dẫn: https://employer.freec.asia/

 2. Nhấp chuột vào ô màu xanh Đăng ký

 3. Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu => Chọn Đăng tuyển miễn phí để tạo tài khoản Nhà tuyển dụng

  Bằng cách đăng ký này Nhà tuyển dụng đồng ý với Điều Khoản và Chính Sách Bảo Mật

  Nhà tuyển đã có thể tự do trải nghiệm các tính năng trên nền tảng tuyển dụng freeC

  Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan TẠI ĐÂY

Did this answer your question?
😞
😐
😁