Đăng tin tuyển dụng

Nhà tuyển dụng tham khảo các bước hướng dẫn sau để đăng tin tuyển dụng trên freeC

 1. Đăng nhập/ Đăng kí tài khoản Nhà tuyển dụng: https://employer.freec.asia/

 2. Tại trang Tin tuyển dụng chọn Đăng tin

 3. Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trong tin tuyển dụng

  Lưu ý:

  Mô tả công việc là bản mô tả chi tiết về một vị trí công việc cụ thể. Bản mô tả công việc nhằm xác định và mô tả công việc một cách chi tiết, rõ ràng, giúp người tìm việc hiểu được vị trí công việc cũng như trách nhiệm của nó.

  Mô tả công việc trên freeC bao gồm:

  • Mô tả công việc: Chi tiết về nhiệm vụ, trách nhiệm và vai trò của người tìm việc trong công ty.

  • Yêu cầu công việc: Trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm và các khả năng khác mà người tìm việc cần phải đáp ứng cho vị trí công việc này.

  Sau đó chọn Lưu & Xem trước

  Tại đây Nhà tuyển dụng xem lại Tin tuyển dụng hiển thị ở giao diện Người tìm việc cả trên Desktop và Mobile

 4. Sau khi đã xem lại tin tuyển dụng, chọn Đăng tin

  freeC sẽ thông báo đến Nhà tuyển dụng Tin tuyển dụng đang chờ duyệt, trạng thái tin tuyển dụng đổi sang Đang duyệt, và sẽ được duyệt trong thời gian 1-2 ngày làm việc

  Lưu ý: Thông tin tuyển dụng phải đảm bảo theo Quy định đăng tin của freeC

Did this answer your question?
😞
😐
😁