Mời thành viên vào Tài khoản công ty

Tài khoản Nhà tuyển dụng chính có thể mời thành viên vào Tài khoản công ty theo hướng dẫn sau

  1. Đăng nhập tài khoản Nhà tuyển dụng: https://employer.freec.asia/login

  2. Chọn Quản lí thành viên

  3. Chọn Thêm thành viên

  4. Điền các thông tin bắt buộc (Họ tên, Email) và Gửi lời mời

    Note: Email của Tài khoản Thành viên phải là email chưa được đăng kí trên freeC
  5. Sau khi gửi lời mời, Nhà tuyển dụng có thể Gửi lại lời mời hoặc Xóa

    Tài khoản thành viên được mời sẽ nhận được email từ freeC. Tài khoản thành viên chọn Tham gia ngay và cập nhật thông tin cần thiết

Did this answer your question?
😞
😐
😁